Inschrijvingen

Beste ouder(s), beste leerling

Jullie willen kennismaken met onze school? Goed idee!

Op donderdag 14 maart 2019 is er de DOEDAG voor ingeschreven basisscholen van de regio. Een toffe smaakmaker waar je van heel wat leerrijke activiteiten kan proeven!

Op vrijdag 15 maart 2019 om 19.00u infomoment en inschrijvingsmogelijkheid voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van het basisonderwijs. 

Op zondag 28 april 2019 van 13.00u tot 18.00u is er opendeurdag: je kan ontdekken, verkennen, spelen, babbelen en vragen stellen aan leerkrachten en leerlingen van onze school.

Op dinsdag 30 april 2019 om 19u is er een infoavond voor ouders en leerlingen van het tweede jaar en vierde jaar in functie van hun studiekeuze in tweede of derde graad.

Jullie willen voor onze school kiezen? Fijn, welkom!

We gaan voor een goede samenwerking en die begint bij de inschrijving.

Wanneer kan je inschrijven? We plannen onze inschrijvings- en onthaalmomenten aan de hand van volgende principes:

  • We baseren onze inschrijvingsmomenten op de meest populaire momenten van de voorafgaande jaren.
  • We zorgen voor variatie in de dagen en uren zodat iedereen een moment kan vinden waarop hij/zij kan langskomen (zo vermijden we zo veel mogelijk dat ouders een dag vrijaf op het werk moeten nemen om hun kind in te schrijven).
  • Er is op elk inschrijvingsmoment een uitgebreid team leerkrachten dat jullie alle informatie kan verschaffen (uit ervaring weten we immers dat ouders bij de inschrijving graag informatie krijgen over een welbepaalde studierichting, leerlingbegeleiding, internaat e.d. Dat veronderstelt dat een team aanwezig is en dat we de inschrijving m.a.w. niet beperken tot een louter administratief gegeven).
  • Omwille van de tijdige levering van je boekenpakket, maar ook omwille van een optimale schoolorganisatie is het van belang voor de zomer of bij begin juli in te schrijven. Vanaf 25 augustus is het team druk bezig met de voorbereidingen van de start.
  • Vorige schooljaren waren ouders en nieuwe leerlingen erg tevreden over onze professionele aanpak.

Vergeet bij de inschrijving zeker je identiteitskaart, je sis-kaart en je laatste rapport (puntenblad en attesteringen) niet. Leerlingen die inschrijven voor het eerste leerjaar van de eerste graad brengen ook het getuigschrift van het basisonderwijs mee.

We vragen met aandrang om in te schrijven vóór 10 juli om een efficiënte voorbereiding van het nieuwe schooljaar mogelijk te maken.

Hartelijk welkom!

 

Concreet

Tijdens het schooljaar

kan je inschrijven tijdens de schooluren (08.30 uur tot 12.00 uur en 14.00 uur tot 16.00 uur), na afspraak.

Tijdens het inschrijfmoment

kan je inschrijven vrijdag 15 maart vanaf 19.00 uur.

Tijdens de opendeurdag op zondag 28 april 2019

kan je inschrijven en ons bezoeken van 13.00 uur tot 18.00 uur.

Tijdens de grote vakantie (juli/augustus 2019):

Zat 29/06: 09u - 13u
Ma 01/07: 16u - 20u
Di 02/07: 10u - 14u
Woe 03/07: 14u - 18u
Do 04/07: 09u - 13u/ 16u-20u
Vrij 05/07: 14u - 18u
Za 06/07: 09u - 13u

Vr 16/08: 10u - 14u
Za 17/08: 9u - 13u
Za 18/08: 09u - 13u
Ma 19/08: 16u - 20u
Di 20/08: 10u - 18u
Woe 21/08: 10u - 18u

Vanaf 22/08 is inschrijven enkel nog mogelijk op afspraak via 011 68 24 63.

 

Geldt er een maximumcapaciteit bij de inschrijvingen?

Voor het eerste leerjaar A geldt een maximumcapaciteit van 110 leerlingen. Normaal gezien volstaat dit aantal om alle geïnteresseerde leerlingen te verwelkomen.

Voor meer informatie over maximumcapaciteit en aantal vrije plaatsen: zie http://www.naarschoolinsinttruiden.be/second/website15/

Gelden er voorrangsregels bij inschrijvingen?

In uitvoering van het Vlaams inschrijvingsdecreet gelden er in alle scholen van Vlaanderen dezelfde voorrangsregels voor het inschrijven van nieuwe leerlingen. De overheid wenst zo te bewerkstelligen dat we in alle scholen een sociale mix krijgen.
Deze voorrangsregels, die in alle scholen van Vlaanderen gelden, zijn de volgende:

 

Voor het eerste jaar secundair onderwijs:

  • Broers en zussen en/of kinderen van personeelsleden kunnen met voorrang inschrijven vanaf maandag 11 februari 2019 (vanaf 8.00 uur) tot en met vrijdag 22 februari 2019 (tijdens de openingsuren) kan iedereen inschrijven.
  • Vanaf maandag 4 maart 2019 tot en met vrijdag 15 maart 2019 (tijdens de openingsuren) kan iedereen vrij inschrijven (niet-indicatorleerlingen* krijgen in deze periode desgevallend voorrang).
  • Vanaf dinsdag 23 april 2019 (vanaf 8.00 uur) (= direct na de Paasvakantie die loopt van 6 tot en met 22 april) kan iedereen vrij inschrijven, hetgeen betekent dat men zich vanaf dan niet meer op de voorrangsregels kan beroepen (ook al behoort men tot een voorrangscategorie).

Voor het tweede tot en met het zevende jaar secundair onderwijs:

  • Direct na de Paasvakantie (die loopt van 6 april tot en met 22 april), dus vanaf 23 april, kan iedereen vrij inschrijven.

* Indicatorleerlingen zijn:

* Kinderen uit gezinnen die het vorige schooljaar of het schooljaar daarvoor recht hadden op een schooltoelage.

* Kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft of geen studiegetuigschrift van het zesde jaar secundair onderwijs.

De andere leerlingen zijn niet-indicatorleerlingen.

Documenten